Opłaty

Wysokość czesnego obowiązująca od 1.09.2021

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy  w wysokości 750 zł.

Obejmujące całą edukacyjną ofertę szkoły w tym:

 • dodatkowe godziny języków obcych,
 • kółka zainteresowań (szachy, robotyka, programowanie, rytmika, teatr, rękodziało, młodzi naukowcy, itp.)
 • basen,
 • zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) 

Możliwość  skorzytana z obiadów szkolnych 125 zł płatne przez 12 miesięcy lub 150 zł płatne przez 10 miesięcy.

W sparwie dowozów prosimy o kontakt z sekretaiatem szkoły.

Wpisowe

Jednorazowa wpłata na Fundusz Pomocy Dydaktycznych w wysokości:

 • 900 zł - klasa "0"
 • 800 zł - klasa I
 • 700 zł - klasa II
 • 600 zł - klasa III
 • 500 zł - klasa IV
 • 400 zł - klasa V
 • 300 zł - klasa VI
 • 200 zł - klasa VII
 • 100 zł - klasa VIII

Wpisowe obejmuje coroczne ubezpieczenie dzieci w szkole.

Zniżki wysokości wpisowego na kolejne dzieci:

 • drugie dziecko - zniżka 25%
 • trzecie i następne dziecko - zniżka 50%

Numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska

Nr rachunku: 64 1910 1048 2516 0254 0351 0001

Kontakt

Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt).