Wielkanocna radość!

Pensjonariusze DPS 1 w Zabrzu byli wzruszeni odwiedzinami gości  z Katolickiej Szkoły Podstawowej!